Call us on 2514578498

Hem » Blog » Bygg en hinderbana

Bygg en hinderbana

När det regnar ute kan du med den här lekens hjälpgöra om vilket rum som helst till lekplats.

Ställ iordning den första banan själv och låt barnen komma med egna idéer när deförstått hur det går till. Mina barn hittade på en massa sätt att ta sig fram längshinderbanan som jag själv aldrig hade kunnat tänka ut – och inte utföra hellerför den delen.

Bygg enhinderbana

Använd möblerna till att bygga en hinderbana.Tänk i prepositioner. Du behöver något som man kan ta sig under, något som mankan ta sig över, något som man kan ta sig runt, något som man kan ta sigemellan och något som man kan ta sig tvärsöver. Tänk i riktningar: något att tasig uppför, något att ta sig nedför, något att ta sig in i, och något att tasig ut ur. Tänk i aktiva verb: något att kliva över, något att klättra på,något att hoppa runt, något att gå framlänges, baklänges eller i sidled till,något att krypa fram till eller under och något att springa fram till. Markeravar hinderbanan börjar genom att lägga ut ett papper, en matta eller någontingannat som anger startpunkten. Det här förhindrar att barnen smiter förevarandra och skapar samtidigt en viss ordning och reda om deltagarna skullevara många.

Avslutahinderbanan

Jag tycker också att det är braatt ha en klocka eller något annat till hands där banan tar slut, såatt deltagarna kan signalera att de tagit sig i mål. Barn brukar tycka att detär jätteroligt att ringa i en klocka eller slå på en tamburin för att visaomvärlden att de har lyckats med någonting. Deltagarna kan ta sig längs banansamtidigt eller en efter en, eller också en åt gången med de andra som publik.

Avslutahinderbanan

Tränarolika färdigheter

Hinderbanan tränar många olika färdigheter som barnen har nytta av och deras lärare och föräldrar har glädje av. För det första tränar barnen sin förmåga att kombinera olika föremål med varandra när de är med och konstruerar banan. De får förståelse för hur deras kroppar förhåller sig till de här föremålen. Till exempel att de själva är längre och högre än vissa av dem och att de därför måste börja sig ner för att komma under dem. Lärarna uppskattar att barnen dessutom lär sig saker om prepositioner, riktningar och aktiva verb på ett sätt som barnen själva uppfattar som meningsfullt. Idrottslärarna gillar att se barnen träna sin motorik med hjälp av en rad olika rörelser. Och föräldrarna blir glada när de upptäcker att deras barn själva kan skaffa sig stimulans genom att vara påhittiga och kreativa. Det finns helt enkelt flera skäl till varför det här är en bra lek för så väl vuxna som barn och det finns även flera olika alternativ att variera övningen med om man låter kreativiteten flöda under tiden man leker.