Call us on 2514578498

Hem » Blog » Den roligaste leken

Den roligaste leken

Jag har aldrig hört talas om ett snabbare, roligareeller enklare sätt att göra en bok för små barn som handlar enbart om demsjälva.

Jag vet inte vem det var som kom på att man kundestoppa in fotografier i små plastpåsar, men idén är så bra att jag bara måstesprida den vidare. Det här är dessutom ett bra sätt att få användning för defotografier som inte blev tillräckligt bra för att platsa i fotoalbumet, mensom man ändå inte kan med att slänga bort. Om du har foton som blivit liggandei någon skokartong och som har små chanser att någon gång bli insatta i ettalbum, är det här en utmärkt anledning att ta fram dem och låta dem bli en finminnessak för ditt barn.

Förberedmed ditt barn

Be ditt barn hjälpa till att välja ut defotografier han vill ha med i sin bok. Föreslå honom att ta med en bild påvarje medlem i familjen, inklusive mor- och föräldrar och husdjur. Lägg ettfotografi, eller två fotografier, med baksidorna mot varandra i varjeplastpåse. När ni har fyra eller fem plastpåsar med bilder i så häftar ni ihopdem läng öppningen så att de blir till boksidor. Kanske vill ni också häftafast ett bokomslag med en titel som innehåller ditt barns namn, till exempel”Jakobs familj och kompisar”. Dukan vara säker på att ditt barn kommer att välja titta i den härboken om och om igen. Det är ju han själv som är huvudperson. Gör en bildtexttill varje foto eller skriv ner en berättelse utifrån dem, så att ni har någotatt läsa när ni tittar i boken. Skriv bildtexterna på lösa lappar och lägg indem i plastpåsarna eller sätt fast dem utanpå. Låt dem omfatta en eller ett parmeningar. Till exempel: ”Här leker Jakob med sin hund” eller ”Här äter Jakobmiddag”.

Skrivenstaka ord

Du kan antingen själv hitta på vad som ska ståi bildtexten eller låta ditt barn bestämma vad den ska handla om. Närmin yngsta fick göra det, ville hon att en bild där jag satt ochtittade på henne skulle förses med texten ”Här sitter mamma och tycker om mig”.Du kan också välja att skriva enstaka ord – till exempel: ”mormor”. Då lär sigdin nybörjare att känna igen orden och kan läsa boken för dig. I stället föratt ordet på en lapp som läggs i plastpåsen, kan du då skriva det på en störrepappersbit som du sätter som en flik över bilden.

Mycketatt lära sig

Det finns väldigt mycket som ditt barn kanlära sig av att ha en egen bok. Det viktigaste är förstås att han ärbetydelsefull. Att det finns en hel bok som bara handlar om honom betyder atthan är viktig, och att den som har gjort boken också tycker det. Om du gör enbok som handlar om det som händer i ditt barns liv under en dag, kan det hjälpahonom att låta bli att oroa sig när an hamnar i en situation som är ny förhonom. Till exempel när han blir lämnad på förskolan.  

Mycketatt lära sig