Färgprickarna – en rolig lek

Den här leken lärde jag mig av en montessorilärare,som brukar använda sig av den när barnen leker utomhus.

Hongillar den eftersom den får barnen att förbruka sin överskottsenergi samtidigtsom de blir mera uppmärksamma på färgerna och världen runtomkring dem. Det somhon uppskattar allra mest är att se hur olika saker barn väljer. Ett barn somvar väldigt fascinerat av naturen sprang och tog fatt i ett spirande blombladnär barnen hade fått i uppgift att leta efter något grönt. Ett annat barn, somvar mer inriktat på människor, sprang efter det första barnet eftersom han hadeen grön jacka på sig.

Gör såhär

När du är ute tillsammans med barnen, så dånamnet på en färg och låt dem springa runt och söka efter något som harden färgen. Ropa till exempel ”gult” och se vart de tar vägen ochvad de hittar. Häng med och spring du också. Se det som din dagliga dos motionoch en bra ursäkt för att slippa slita på gymmet. Upprepa samma färg fleragånger. ”Finns det något mer som är gult” och låt sedan barnen fortsätta attspringa omkring till dess de hittar till exempel de små smörblommorna i gräset.Leken syftar förstås till att lära barnen de olika färgerna, men den gör demockså mer uppmärksamma på det som finns runtomkring dem på deras egna närmiljö.Att kunna skilja mellan rött och blått eller brunt och grönt är också ett sättatt träna sin uppmärksamhet, närmare bestämt uppmärksamheten inför skillnaderoch likheter. Oavsett om det handlar om att kunna se skillnaden mellan rött ochblått eller likheten mellan blått och turkost, så tränar barnen sinuppmärksamhet.

Färgprickar– en rolig lek

Det här är ett roligt sätt att få barn attlära sig färgerna, eftersom de samtidigt får hoppa omkring bland dem. Minerfarenhet är att barn alltid gärna vill få kliva upp från sinastolar, och både lärare och föräldrar vill gärna att barnen ska lära sig något samtidigtsom de skuttar omkring.

Färgprickar– en rolig lek

Färgatpapper

Till den här leken behövs stora prickar i olika färger. Det enklaste är att ta färgat papper och klippa ut rundlar som mäter minst 15 centimeter i diameter. Om du vill kan du göra prickarna extra fina och kunna använda dem flera gånger, kan du limma fast dem på lika stora rundlar av kartong. Om du vill att prickarna ska hålla ännu längre kan du köpa någon typ av halkfritt underlag, klipp ut rundlarna i passande storlek och fästa dem på undersidan av färgprickarna. Även sandpapper fungerar om ni har tänkt att hålla till på en matta. Däremot inte på trägolv som kan få repor. Har du ingen lust att klippa ut rundlar att göra färgprickar av? DÅ går det lika bra att använda hela ark av färgat papper. Börja med att låta deltagaren hoppa från prick till prick. Be sedan deltagaren hoppa till den färg som du säger namnet på. Skuttet från den röda pricken till den blå är kanske ingen större match, men skuttet från den röda till den gröna kan bli klurigare.