Hoppa former

Det här är en lek som man bara inte kan misslyckasmed.

Jag harlekt den med i så många olika länder och med så många olika barngrupper att jaghar helt säkert kan lova att barn gillar den. Den är också lätt att variera.Den kan göras båta lätt och svår, och den kan hjälpa barn att lära sig bådeformer, siffror, bokstäver och färger. Vid ett tillfälle blev den här lekenräddningen för mig. Jag skulle hålla i mitt allra första lekseminarium ochville så gärna att det skulle bli lyckat. Mina döttrar och jag blev skjutsadetill det barnhem där jag hade planerat att hålla föredrag för föreståndaren ochhennes personal. Det skulle handla om barns utveckling, vilka positiva effekterlekar kan ge och hur man kan tillverka egna leksaker av gamla överblivna saker.Istället för en liten grupp vuxna mötte 30 förväntansfulla ungar upp mig vidbilen.

Hoppadeglatt omkring

De var alla där för att lyssna på mig. Jaginsåg att det inte fanns en chans att få de här barnen att sitta stilla ochlyssna på teoretiska utläggningar. Jag behövde ändra mina planer, och detsnabbt. Jag bestämde mig för att inte berätta för dem hur bra det är med lekaroch vad barn behöver, utan att visa dem det – på direkten. Mina döttrar fickbarnen att börja färglägga tidningspapper medan jag snabbt ritade upp färggladaformer på sex tidningssidor. Med tolkens hjälp fick vi snart barnen att börjaturas om att hoppa mellan de olika formerna medan de andra stod runtomkring ochropade de olika formernas namn.

Enrolig lek

Barnen gick in för den här leken med liv ochlust, så mina döttrar och jag hade gott om tid att titta oss omkring och hittasaker som vi skulle kunna använda i andra lekar. Hemma kan du använda dig avlite hemlighetsmakeri när ni ska leka den här leken för första gången. Ombarnen till exempel bara springer runt och du vill att de ska inrikta sinenergi på något speciellt kan det vara lägga att börja med förberedelserna. Gördet hela ännu mer mystiskt och spännande genom att inte berätta vaddu håller på med så kan du bara mumla ett frestande ”du ska få se”.

Lärasig väldigt mycket

Barn kan lära sig väldigt mycket med hjälp avde här lekarna. De lär sig former och stärker dessutom sin balans när de hoppasomkring bland dem. De får också träna på att röra och förflytta kroppen på enmängd olika sätt. När du uppmanar barnen att följa instruktioner tränar duockså deras förmåga att memorera. Förmågan att lyssna till, komma ihåg ochutföra det som du säger. Fast framför allt få den här leken dig och dina barnatt förstå hur mycket roligt man kan ha med någonting så enkelt och vardagligtsom gårdagens tidning.

Lärasig väldigt mycket