Para ihop färger

Den här enkla leken som går ut på att para ihop färgersom finns i flera versioner, föreslog jag för en tid sedan att min kompis Laraskulle pröva.

Larasom är lärare hade just fått barn och hade lite problem med sin treåriga dotterLia. Till att börja med var Lia stormförtjust över sin lillebror, men detfaktum att han fick det mesta av mammas uppmärksamhet gjorde att Lia med tidenblev allt mindre förtjust. Istället började hon bli missnöjd och tjurig. Enmorgon satte de sig ner tillsammans, gjorde i ordning det som behövdes ochlekte den här leken. Trots att det allt som allt hade tagit dem mindre äntimme, berättade Lara efteråt att Lia varit på gott humör resten av dagen. Denhär leken och dess olika varianter blev till något som bara de två – och inte lillebror– kunde göra ihop. Det betyder något alldeles speciellt att kunna sitta nertillsammans, vara närvarande till hundra procent och ta sig den tiden det taratt leka. På så sätt berättar du för henne hur viktig hon är.

Så härgör du

Använd papper som klipps i mindre bitar ellerfärdiga kort. Gör två kort i varje färg: rött, blått, grönt, gult, svart ochvitt. De ditt barn hjälpa till att måla korten med tuschpenna eller krita. Helaytan ska täckas med färg. Ni kan också klippa fyrkanter av färgat papper. Nu ärdet dags att leka skola. Du ska föreställa lärare och barnet elev. Börja medatt lägga fram bara två kort i olika färget, till exempel rött och blått påbordet. Ge deltagaren detandra kortet i någon av de här två färgerna och säg ”lägg det blåa kortet pådet andra kortet som är blått. Eller ”lägg blått på blått”. Nästa gång läggerdu till ytterligare en färg så att deltagaren måste välja bland tre alternativför att hitta rätt färg. Fortsätt att lägga till en färg i taget tills allafärgerna finns med och deltagaren har minst sex alternativ att välja mellan.

Viktigtatt turas om

Se till att turas om så att deltagaren fårpröva på att vara lärare och lägga fram kort åt dig. Om hon inte har lekt denhär leken förut, kommer hon med din hjälp att försåt hur hon ska para ihopfärgerna. Det är viktigt att leken inte förvandlas till ett test.Om barnet gör ”fel”, rätta då till saken utan att dramatisera. ”Okej, nu ladedu rött på grönt. Vi kan väl hjälpas åt och hitta det andra röda kortet. Är det,det där? Nej, det är gult. Vad tror du om det här då?”.

Viktigtatt turas om

Förståskillnader

Att förstå vad som gör saker lika eller olika är grundläggande för den ursprungliga förskilningsförmåga som hjälper oss att upptäcka vår omgivning. Vi börjar kanske med att lägga märke till hur olika färger skiljer sig från varandra eller vad som skiljer bokstaven b från bokstaven p. Allteftersom vi utvecklas lär vi oss att lägga märke till allt finare skillnader. Vi lär oss hur man skiljer en kråka från en korp eller en barockstol från en annan typ av stol.