Stjärnkontakt – en lek för er

Lekar och övningar som bygger på rörelse är oftaroliga att hålla på med, men kan man få ut en hel del genom att bara sittastill.

I denhär visualiseringsövningen är det ro, fantasin och ens tro på ens egen inre styrkasom spelar huvudrollen. Om övningen görs på kvällen kan den hjälpa barnen attsummera det som har hänt under dagen. På morgonen kan den vara ett sätt attsamla sig och ladda upp inför den dag som väntar.

Så härgör ni

Be deltagarna att sitta med ben i korks ochrak rygg och låta händerna vila. Säg följande: vi börjar med att ta fyra djupa andetag.Andas in genom näsan och tänk er att ni fyller magen med luft. Känn hur magentrycks ut. Låt sedan luften strömma vidare upp till lungorna, och känn hurbröstkorgen trycks ut. Nu ska ni låta luften strömma ut genom munnen och utfrån bröstet, så att bröstkorgen sjunker ihop, innan ni pressar ut det sistafrån magen genom att låta magmusklerna sjunka in. Efter fyra sådana här djupaandetag övergår ni till att andas normalt. Fortsätt genom att säga följande:tänk er att det finns en stjärna som lyserrakt ovanför huvudet på er, en stjärna som sänder ut skinande strålar åt allahåll. Genom en av de här strålarna flödar kraft och energi ner på era huvuden.Andas in och tänk er att den här kraften flödar in i era huvuden och ner genomryggraden och andas sedan ut den genom slutet av ryggraden, rakt ner i markenunder er.

Använder av kraften

Kraften fortsätter vidare nedåt, hela vägenner, ända tills den når jordens medelpunkt. Nu ska ni andas in och låta all denhär kraften strömma tillbaka upp samma väg, hela vägen upp till slutet avryggraden. Sedan fortsätter den uppåt och strömmar ut genom era huvuden ochrakt tillbaka upp till stjärnan som nu börjar lysa klarare. Andas sedan in allden strålande klara energi som strömmar ut från stjärnan in i era huvuden igen.Låt den fortsätta ner längs ryggraden och andas sedan ut så den flödar helavägen till jordens medelpunkt. Andas nu in energin från jorden genom ryggradenigen. Gör det här tre gånger till, i er egen takt. Börjamed stjärnan som lyser ovanför er och sluta med stjärnljuset somströmmar över er som ett vattenfall.

Vad nilär er

Barnen från träning i att visualisera och lär sig att se saker för sin inre syn. Att kunna sitta still och nå fram till den tysta kraft som ryms inom oss är någonting vi har nytta av under hela livet. Den här övningen erbjuder barn möjligheten att utveckla den förmåga.