Hoppleken lär er massor

Barn älskar att hoppa. Förutom den direktatillfredsställelsen i att besegra tyngdlagen och kunna göra en tur i luftenfinns också en teknisk förklaring.

Närvi hoppar, eller snarare när vi landar efter ett hopp, stimuleras hela vårtsystem – det system som skickar information till hjärnan om våra leders ochmusklers läge och rörelser. Ett hopp säger därmed till hjärnan ”Vi är här nu,allihop”. När jag har låtit förskolebarn leka en hopp-lek under morgonsamlingenblir de mera närvarande och alerta. I den här leken handlar det om att hoppaöver ett rep som successivt blir högre och högre och sedan att gå under ett repsom blir lägre och lägre. Under de 35 år som jag har lekt med barn över helavärlden har jag förmodligen lekt den här leken flera tusen gånger. Den äralltid väldigt uppskattad.

Så härgör du

Du kan leka den här leken såväl med ett barnsom med en hel grupp. Knyt fast den ena änden av en bit rep eller snöre elleren lång halsduk i något stadigtoch håll i den andra änden. Man kan också låta två personer hålla ivar sin ände. Börja med att hålla repet väldigt lågt. Upp man deltagarna att tasats genom att springa några steg och sedan hoppa över repet, en i taget. Om duvill kan du markera startpunkten med en bit papper eller tejp. Höj sedan repetlitegrann och be deltagarna hoppa igen från samma håll. Höj redan undan förundan tills det hamnat så högt upp att ingen längre kan hoppa över det.

Se uppför det här

Vissa barn som leker den här leken blir såivriga att de vänder sig om direkt för att hoppa tillbaka igen, och då kan dethända att de hamnar i vägen för den som kommer springande från rätt håll. Istället för att säga till dem vad de inte får göra bör du då tala omvilka regler som gäller. Antingen att de när de har hoppat ska gårunt den som håller i repet och ställa sig vid startpunkten igen, eller ocksåatt de ska vänta tills alla hamnat på samma sida. Kom ihåg att ge också den somhåller repet chansen att vara med, eller använd den uppgiften som ett sätt atthjälpa den som eventuellt inte kan hoppa att vara med i leken.

Du kan göra det enklare

Om det verkar som om någon av deltagarnakommer att få svårt att ta sig över repet ska man naturligtvis sänka det. Näralla deltagare har hoppat så högt de kan ska de i stället ta sig under repet –i limbostil, om de vill. Börja med att hålla repet ganska högt upp i luften ochsänk det allteftersom, till dess att deltagarna måste krypa på mage för attkunna ta sig under repet utan att nudda vid det. Ibland kan det vara kul attlägga till gester som visar att repet är glödhett och att man måste undvika detför att inte skada sig – på låtsas förstås.