Kampsport för barn

Kampsport är en sport där man har i uppgift att kombinera olika komptekniker, mental disciplin och fysiska övningar. Det finns många fördelar med att träna just kampsport och medan många kan tro att det kommer att göra en våldsammare genom att träna så är sanningen att det är helt tvärtom. Bilden av att kampsport skulle vara våldsamt kommer från tv-serier, filmer och spel men är egentligen bara fördomar. Det de allra flesta kampsporter står för är istället att kunna undvika våld. Genom att träna kampsport får man bra kondition och blir dessutom fysisk stark i hela kroppen. Vill man bli riktigt duktig inom kampsport så är det bra att börja redan som barn och att välja att träna just kampsport är bra för mycket. Varför är det egentligen bra för barn att börja med kampsport, vilka fördela kommer man som barn få ut av det?

Fördelarna med att träna kampsport som barn

Genom att träna kampsport kommer man som barn att öva på de sociala förmågorna. Många barn som innan inte brukade känna sig bekväma i sociala situationer har visat sig inte alls ha svårt för det sociala i ett rum med andra som också ville lära sig mer om kampsport. Detta dels eftersom det är viktigt att lära sig att samarbeta när man håller på med kampsport.Det är viktigt att kunna samarbeta när man håller på med kampsport. Egentligen bygger hela träningen på att bygga upp förmågan att kunna samarbeta med andra. Att kunna samarbeta kommer dessutom göra det enklare i många andra situationer så som i skolan och sedan även i arbetslivet.

När man tränar kampsport så kommer målet vara att hela tiden bli bättre. På många kampsportsskolor så får man en belöning om man genom träning har blivit bättre vilket innebär att man får ett bälte. Varje nytt bälte man får innebär att man har tagit sig upp en nivå och alla bälten har också olika färger. När man som barn ha mål att få ett nytt bälte så bir man automatiskt då mer målmedveten inte bara när det kommer till kampsporten utan också när det kommer till mycket annat i livet. Att sätta mål för hur man ska leva sitt liv är otroligt viktigt för att kunna leva ett så pass bra liv som möjligt.När man inser att man kan sätta mål och också uppnå målet kommer det att resultera till bättre självkänsla. Att ha bra självkänsla är viktigt både när man tränar men också i många andra situationer. Genom att träna kampsport kommer man att lära sig att det är viktigt att visa respekt och dessutom kommer förmågan att lyssna bli betydligt bättre. Övar man på att visa respekt när man tränar så är det också troligt att man kommer att vilja respektera sin omgivning. Sedan finns det såklart olika typer av kampsporter. Vilken är egentligen den bästa kampsporten för barn? Besök olika kamsportskolor och se vad de erbjuder. Karate, aikido, taekwondo eller kanske ju-jutsu, välj den kampsporten som verkar roligast.