Lär dig läsa

När jagjobbar med barn i deras egen hemmiljö brukar jag roa mig med att säga tillderas föräldrar att jag kan lära deras barn att läsa på fem minuter. Jag gördet särskilt gärna när jag märker på att föräldrarna tvivlar på barnets förmågai det fallet.

Börjamed familjen

Ta namnen på de olika medlemmarna i familjen,eller andra personer som är viktiga för barnet, och skriv ner dem på var sittkort. Till exempel mamma, pappa, eller något liknande. Använd dig av två korttill att börja med och säg högt och ljudligt till alla, inklusive deltagarensjälv, att han kommer kunna läsa orden som står på dem. Ta barnet lite avsidesoch berätta för honom hur han kan lära sig att känna igen de olika namnen. Mammasnamn, till exempel, börjar med en bokstav som ser ut som ett berg.Pappas namn börjar med en halvcirkel som börjar med en halvcirkel som sitter påen pinne. Mixtra med korten ungefär som när man blandar en kortlek och låthonom träna på att försöka känna igen bokstäverna. Om leken lyckats fånga hansuppmärksamhet och intresse ska du inte bli förvånad om han utan svårighetkänner igen bokstäverna redan första gången. Om han inte gör det, men ändåtycker det hela verkar kul, kan du visa honom några fler saker som gör att mankan se skillnad på ord. Till exempel att de kan vara olika långa. Dra dig inteför att säga det rätta svaret om så behövs.

Det ären lek

Det här är en lek, inte ett test. När barnet kännersig redo ber du publiken komma in och låter föreställningen börja.Kom ihåg att blanda korten fullt synligt, så att ingen kan komma och påstå attbarnet lärt sig utantill i vilken ordning de ligger. När han är redo att gåvidare kan du lägga till fler kort. Visa honom att första bokstaven i Susiesnamn ser ut som en ringlande orm och att Rex namn innehåller ett litet kryss.Låt barnet öva sig på att känna igen de olika namnen. Inom kort är han mogenatt göra ett nytt framträdande. När du håller upp kortet med bergbokstavenkommer han nöjd och stolt att säga mamma. Bokstaven som har formen av ett kryssfår honom att säga ett annat namn.

Lekenger er

Barnen förstår att de där konstiga krumelurerna som de ser trycka på papper faktiskt motsvarar ord, och att ord går att läsa och förstå. De lär sig att börja vara uppmärksamma på hur de olika bokstäverna ser ut och lägger också märke till att varje bokstav har en speciell form och ett speciellt ljud. De förstår dessutom att de ligger inom räckhåll för dem att kunna tyda de där konstiga krumelurerna, och den insikten skänker faktiskt en otrolig tillfredsställelse.