Lära sig alfabetet

Den här leken är ett sånt enkelt och roligt sätt attlära sig och leka med alfabetet att jag inte begriper varför ingen försöktlansera den kommersiellt.

Fastdet kan ju hända att någon har försökt och ingen har velat köpa en sån produkt,eftersom det går att göra så enkelt själv. Idén fick jag genom en dröm, ochsjälva leken är faktiskt rena drömmen eftersom du och ditt barn kan leka dennär ni sitter i ett väntrum, ombord på ett flygplan eller någon annanstans därni måste stanna ett tag och behöver något att fördriva tiden med. Allt sombehövs är ett papper.

Ta ettpapper

Ta ett papper och riv eller klipp ut någrasmala rektanglar och några cirklar. Riv cirklarna i två lika stora delar ochrektanglarna i olika långa remsor. Om du vill kan du riva ut mitten påhalvcirklarna så de liknar bokstaven C. Om du vill kunna leka leken flera gångerkan du göra stadigare bitar med hjälp av lite kraftigare papper,till exempel tjockt färgat papper, planschpapper eller omslaget på en tidning.Foga ihop de olika pappersbitarna så att de bildar bokstäver. Det kommer som entrevlig överraskning att de här enkla formerna kan användas för att formasamtliga bokstäver i alfabetet. Om ditt barn just har börjat lära sigbokstäverna bör du forma den första och låta henne göra efter.

Formabokstäverna

Låt henne forma en bokstav medan du tittarbort. Titta sedan på bokstaven och säg vilken det är. Det här kan ni turas omatt göra. Om du har ett litet barn som helt vill leka med de olika formerna,bör du låta henne sätta ihop dem precis som hon har lust. OM hon skulle råkaforma en bokstav eller någon annan form, säg då vad den heter. Bilda kort sombo och ko, eller val och dal, eller höna och böna, där man får ett nytt ordenbart genom att byta ut första bokstaven.

Detkanske är svårt i början

När du såg grekernas alfabet eller japanskaskrivtecken för första gången tyckte du kanske det verkade otroligtatt de symbolerna faktiskt gick att läsa. Barn känner likadant när de servanliga ord. Det kan kännas betryggande att veta att de där konstiga sakernasom kallas bokstäver, och som orden består av, inte är något annat än streckoch halvcirklar. När ditt barn väl lärt sig hur man formar dem och vad deheter, har hon tagit ett stort steg på vägen mot att lära sig läsa. Om dittbarn befinner sig i det stadium av skrivutvecklingen när vissa bokstäver lättblir spegelvända finns det sätt att aktivt och utan att fördöma, hjälpa honomatt bli uppmärksam på de olika riktningarna. Skriv till exempel bokstaven B ochlåtsas att den rör sig framåt. Det gör honom mer deltagande i leken samtidigtsom du också är engagerad och visar intresse för vad ditt barn gör. Ettsuperkul och enkelt sätt för dig att visa dig engagerad i ditt barn och deraslärande.