Risleken – en smartare lek

Här ärnågra lugna lekar som barn kan ägna mycket tid åt på egen hand och som också ärroliga att leka tillsammans. Genom att göra skojiga saker med ris får barnengod användning för känseln, synen och hörseln.

Så härgör du

Slå upp okokt ris i en ask eller skål. Ju merris ni använder, desto roligare blir det. Samla två exemplar vardera av olikasmåsaker som finns hemma. Till exempel skedar, gem, spelpjäser, mynt, pennoroch så vidare. Göm det enda exemplaret av de olika föremålen i riset. Ge ettföremål till deltagaren och uppmana henne att söka rätt på motsvarande föremåli riset. Be henne att använda sig enbart av känseln. Om du leker med mindrebarn som vill tjuvkika lite, så är det förstås okej. Beroende på barnets ålderoch förmåga kan du gömma antingen ett föremål i taget eller alla på en gång. När du leker med lite större barn kan du gömma skatter i riset. Berätta att duhar gömt tio saker där och se om man kan hitta allihop. Låt sedan barnet gömmasaker som du får leta efter.

Varieraleken på flera sätt

Om du vill göra leken till ett underhållandeheldagsprojekt kan du låta ditt barn hjälpa dig at måla riset i olika färger.Det gör två sätt att göra det här. Hällriset i en skål och tillsätt lite målarfärg för att sedan röra runttills den fördelat sig jämnt i riset. Bred ut riset på en tidning och låt dettorka av ordentligt. Gör flera satser i olika färger. Man kan också användakaramellfärg. Du leker med barn som gärna vill stoppa det färgglada riset imunnen. Färgat ris fångar barnens uppmärksamhet. Jag har ännu inte träffat påen enda unge som inte velat leka med det. Du kan också använda dig av ris-instrumenteller en skallra. Ta två genomskinliga behållare av något slag och slå ris idem. Sätt sedan ihop dem, med öppningarna mot varandra, med hjälp av kraftigtejp. Resultatet blir ett rytminstrument som låter läckert. När jag görskallror brukar jag använda genomskinliga filmburkar eftersom de är så perfektai storlek för ett litet barns händer. Barnen älskar att se hur riset rör sigfrån ena änden till den andra. För större barn passar genomskinliga plastmuggarbra. Om det finns en sandlåda i närheten kan ni pröva den här varianten.

Lär siglyssna med fingrarna

Barnen lär sig hur man gör när man lyssnar medfingrarna. Leken kräver att de är lugna till sinnes, så att de kanhöra vad fingrarna har att berätta för dem. Varje gång vi hjälper våra barn attlugnt och tyst koncentrera sig på något speciellt gör vi faktiskt dem entjänst. At det kräver uppmärksamhet och koncentration att leta efter något isamma låda flera gånger utan att upptäcka det som vi letar efter, och sedanändå hitta det i just den lådan. Att ett barn får chansen att hitta något somman har gömt undan stärker självförtroendet och tränar dessutom förmågan attmobilisera och bevara uppmärksamheten.