Skärmtid för barn

Att sätta en skärmtid för barn är något som kan vara svårt eftersom barn kan vara envisa och ha svårt att ta till sig av regler ibland. Det är bra att man gör det i ett tidigt skede och är konsekvent. Barn har inte samma förståelse som en vuxen människa och det är därför viktigt att man är konsekvent vad gäller allt.

Idag sitter väldigt många barn länge vid datorer och tv-apparater. Det är bra att det inte blir för mycket dock, därför är skärmtid att rekommendera. Det är bra att bestämma innan vad man ska sätta för skärmtider innan man förmedlar det till barnen. Det är även viktigt att alla vuxna i hushållet ska förhålla sig till det så att inte barnen blir förvirrade om de får olika direktiv. Det kan dessutom leda till att barnen inte lyssnar och kan bli väldigt missnöjda.

Ha fasta tider och rutiner för spel och Tv-tittande

Man kan givetvis ha olika tider för vardagar och helger eftersom barnen inte går i skolan på helgerna, men det är samtidigt lika viktigt att vara konsekvent och få barnen att förstå vilka tider som gäller så som för vardagar och helger. Att sätta skärmtider är bra eftersom det annars kan bli väldigt mycket spelande och/eller titta på TV. Det är förvisso bra att kunna låta barnen få spela och titta på TV ibland, men det får inte gå till överdrift. Beroende på hur gamla barnen kan man anpassa skärmtiderna efter det. Dock kan barnen emellan känna orättvisa och det kan leda till missnöje, därför är det något man också bör tänka på om man har fler barn i familjen.

Skärmtid för flera barn i familjen

Skärmtid för flera barn i familjen

Att sätta skärmtid behöver inte alltid innebära att barnen sitter för mycket vid tv:n och/eller datorn. Det är bra att sätta skärmtider om man har fler barn i familjen för att det inte ska bli orättvist. Som vuxen kan man inte ha koll på allt och därför är det bra att sätta upp ett schema på hur länge barnen har spelat så att det kan fördelas rättvist mellan barnen. Detta gör också att alla barn får sitta lika länge och därför minskar risken för att något barn ska bli missnöjd. Föräldrarna behöver heller inte tjata på sina barn eftersom det finns tydliga direktiv och barnen vet när det är deras tur att spela till exempel.

Titta på film tillsammans

När man ska titta på film kan det ibland vara svårt att få barnen att komma överens om vilken film man ska se. Därför är det bra att även vid dessa tillfällen sätta upp någon slags schema så att alla barnen har möjlighet att välja den filmen dem vill se. Dessutom är det bra att titta på filmerna tillsammans eftersom det ger en gemenskap och samtidigt kan man umgås med sina barn på ett lugnt och stillsamt sätt. Däremot är det inte bra att titta på film hela tiden och det är också därför man bör sätta upp en skärmtid även för barn som tittar på mycket film.