Världens smartaste lek

Att stoppa ner saker i andra saker är bland detroligaste små barn vet. De älskar att plocka fram saker – till exempel varendaleksak som finns i leksakslådan – och lite senare i livet börjar de uppskattaatt stoppa tillbaka dem också.

Den härleken tillfredsställer lusten att tömma ut saker och gör det lite extraspännande att stoppa tillbaka dem, vilket gör det hela ännu mera intressant. Ensak som förvånar mig med den här leken är att även om den är tänkt för de allraminsta, så kan barn ända upp i tioårsåldern ha utbyte av den. Jag tror att detkan ha att göra med den tillfredsställelse det ger att ordna och stoppa undansaker och att göra något färdigt. Kanske handlar det också om att känna att manhar kontroll över sådant som försvinner utom synhåll.

Vad dubehöver

Ta en ren burk som innehållit yoghurt, mjukosteller liknande och gör en springa i locket som är något större än en spelmark.Lägg ungefär tio spelmarker i burken och sätt på locket. Låt ditt barn skaka påden och fascineras av det spännande ljud som uppstår. Hjälp honom sedan att taav locket och upptäcka skatten som döljer sig inuti. När hanfått ägna en stund åt att utforska den – något som kan inbegripabåde provsmakning och olika typer av kast – visar du honom hur han kan stoppamarkerna genom öppningen och ner i burken igen. Det här kommer han ha nytta avlängre fram när han ska stoppa pengar i sin sparbössa.

Förstårmer än du tror

På den kognitiva nivån förstår barnen att saker och ting inte upphör att existera bara för att man inte ser dem längre – de befinner sig istället någon annanstans. Den här leken där spelmarker försvinner ner genom en springa och sedan dyker upp igen, demonstrerar detta på ett väldigt övertygande sätt. Små barn lär sig också hur man kan manövrera ett föremål så att det passar in i ett givet utrymme. Om du vrider burken så att springan ibland är vågrät och ibland lodrät, lär ditt barn hur han ska röra handleden för att få spelmarken att passera genom den.